Henning Karlby

Jeg er oprindelig uddannet "Klods- klamp og mirakelmager", på svendebrevet er den officielle titel "Møbelsnedker".

Derpå blev jeg uddannet som Bygge- og Anlægsingeniør på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Med speciale i spildevandsrensning, spildevandsprøvetagning og vurdering.

I fritiden dyrker jeg gymnastik.
Jeg har været Det Danske Spejderkorps's, repræsentant ved udarbejdelsen af arbejdsstoffet til Spejdernes 100 års jubilæum i 2007.
En af min interesse for tiden er et arbejder for Bloddonorerne i Danmark, hvor jeg er formand i det Internationale Udvalg, desuden er jeg formand for Ribe Frivillige Bloddonorer og formand for Bloddonorerne i Region Syddanmark indtil 2010.
En anden interesse som tager meget tid er slægtsforskning, som jeg dyrker sammen med Vibeke. Her finder du et link til mine og min broder Prebens aner.

Jeg startede min karrierer ved Odense kommune, hvor jeg var beskæftiget på Odense kommunes kloakværker, med spildevandskontrol.

Mit næste job var for DANIDA, hvor jeg var udstationeret i Zanzibar, Tanzania. I Zanzibar underviste jeg i 2 år på Karume Technical College (KTC), Mbweni, Zanzibar.

Efter hjemkomsten til Danmark var jeg i en periode rådgivende ingeniør hos firmaet Aksel Nielsen og Søn i Odense, hvor vi beskæftigede os med vandforsyningssager.

Mit næste job var i Entreprenørfirmaet JME Odense Production, hvor jeg var entrepriseleder. Jeg stod for opførelsen af råhusene til henholdsvis en værelsesfløj til et stort hotel, og dernæst til et stort plejehjem til Vollsmose planen i Odense. Råhus er jord, beton og mursten.

Mit næste job var som Økonomisk Sekretær for Teknisk Forvaltning ved Ribe Amt. Derpå flyttede jeg til Miljøafdelingen også ved Ribe Amt, her opbyggede jeg en dambrugskontrol.

Den 1. juni 1980 blev jeg ansat på det daværende Esbjerg Teknikum, hvor jeg startede med at undervise i fysik, hydraulik, miljøfag, spildevandsrensning og vandforsyning. Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum fusionerede i 1995 med Aalborg Universitet og blev til det nuværende Aalborg Universitet Esbjerg. Hvorfra jeg er fratrådt den 1. september 2005 for at gå på efterløn.

Jeg kom i midten af 80'erne i gang med at tegne tekniske tegninger med AutoCAD. Dette førte til, at jeg også kom til at undervise i AutoCAD. Da der ikke var nogen brugbar lærebog på området, blev nogle noter til faget efterhånden udviklet så meget, at de blev fundet værdige til at udgive på det daværende Teknisk forlag, under titlen AutoCAD Håndbogen. Dette førte senere til udarbejdelsen af AutoCAD Lærebogen.

Da jeg også havde en baggrund i vandforsyning, fik jeg sammen med Inga Sørensen fra Ingeniørhøjskolen Horsens Teknikum, [nu Vitus Bering University College] ideen til at udgive en lærebog om vandforsyning. Det lykkedes Inga at skaffe en samling forfattere med mange forskellige specialer. Resultatet af dette arbejde blev bogen Vandforsyning, som nu udkommer på Erhvervskolernes forlag. Desuden er jeg forfatter til AutoCAD Lærebogen. Som jeg stoppede med at udgive, da jeg gik på pension.

Jeg skrev mit første EDB-program i 1968, det var i et sprog, der hed Algol. I 1971 begyndte jeg at programmere i Fortran, derpå fulgte Basic, Comal 80, PolyPascal, AutoLisp, Turbo Pascal, Delphi, C, C++, C++ Builder og Standard ML.

Jeg har i tidens løb været med til at udvikle forskelligt undervisningsmateriale. Således har jeg bl.a. været med til at udvikle et undervisningsmateriale om CAD/CAM og CNC, som i mange år lå på Skive Teknisk skoles hjemmeside. Materialet blev udviklet i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskoler, Tekniske Skoler og private firmaer i Danmark.

Jeg har også sammen med Anlægsteknikforeningen i Danmark udviklet lærebøger til undervisning i Anlægsteknik, disse bøger er udkommet på Polyteknisk forlag.

Jeg kan kontaktes via e-mail på: karlby@privat.dk.

Jeg har ingen automatisk e-mail fra min hjemmeside, dette er for at udgå, at adressen fanges automatisk af personer, som scanner hjemmesider for e-mail med henblik på afsendelse af Spam. Skal du bruge min e-mailadresse kan du markerer den med musen og derpå kopierer den over i adresselinien i en mail.

Aalborg Universitet Esbjerg Underviste jeg indtil jeg fratrådte i følgende fag, jeg har her lagt dem ud idet der måske er nogen som kan få ideer til anvendelse af EDB-programmer, navnlig ved at studere emnerne i Fagets Informationsteknologi.
Tegning med AutoCAD på 1. semester på basisåret.
Fagets Informations Teknologi på 1. semester på basisåret.
Programmering i C++ på 2. semester for Data- og Elektronikstuderende.
Metoder til Systemudvikling på 2. semester for Data- og Elektronikstuderende.
Landmåling på 3. semester Bygningsretningen.
Objekt Orienteret Analyse & Design på 3. semester for Data- 0g Elektronikstuderende.
C-programmering på 4. semester for Data- og Elektronikstuderende.

Tilbage til Forsiden